kasvatukselliset kalastusohjelmapalvelut

Järjestämme lapsille ja nuorille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sosiaalista vahvistamista elämys- ja sosiaalipedagogiikan keinoin.

Hyödynnämme erilaisia kalastusaktiviteetteja ja niihin liittyvää oheistoimintaa, jonka kautta lapsi tai nuori voi saada onnistumisen kokemuksia ja uusia elämyksiä yksilönä tai ryhmässä toimien. Kalastuksen avulla lapsi tai nuori voi saavuttaa unohtumattomia elämyksiä luonnossa, joka ei välttämättä ole hänelle kovin arkipäiväinen paikka toimia. Hän voi tuntea onnistumisen ja itsensä ylittämisen tunteita, jotka osaltaan kehittävät hänen identiteettiään sekä omakuvaa ja tukevat muita elämän osa-alueita. Kalastuksesta voi kehittyä lapselle tai nuorelle elinikäinen harrastus, joka on suuri voimavara elämässä. Toiminnalla voidaan vaikuttaa yksilöihin ja ryhmiin ennaltaehkäisevästi sekä korjaavan työn näkökulmasta katsottuna.

”Elämyspedagogiikalla tarkoitetaan ihmisen kasvun ja oppimisen mahdollistamista sellaisten elämysten kautta, jotka koskettavat ihmistä kokonaisvaltaisesti. Elämyspedagogiikka perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää, jota kehittämällä saadaan aikaan henkistä kasvua.”

(Outward Bound Finland ry 2014.


 

 

"Kalastus koetaan usein elämykselliseksi vapaa-ajan toiminnaksi, jota voimme hyödyntää elämyspedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikka on yksilön kasvun tukemista, jossa kasvattajan ensisijaisena tehtävänä on estää yksilöä syrjäytymästä yhteiskunnasta."

(Hellström, Martti 2010. Sata sanaa kasvatuksesta.)

KALASTUS VOIMAVARAKSI NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYSSÄ -LIIKEIDEA 

Suomen kalastusmatkailun innovaatiokilpailun voitto -2012

Voitin vuonna 2012 liikeideallani Suomen kalastusmatkailun innovaatiokilpailun, jossa pyritään kehittämään suomalaista kalastusmatkailua. ”Tällä vuosittain järjestettävällä kilpailulla on tarkoitus hakea uudenlaisia kotimaista kalastusmatkailua edistäviä ja sitä tukevia tuote-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioita”

(Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry 2012). 

Vuonna 2018 minut valittiin vuoden kalastusoppaaksi Suomessa lastensuojelu- ja nuorisotyön sekä kalastuksen yhdistämisen vuoksi.  

Voit lukea Maaseudun tulevaisuus -lehden artikkelin aiheesta:

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.270534

Tutustu myös Luonnonvarakeskuksen Hyvinvointia luonnonvesistä -selvitykseen:

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543219/Hyvinvointialuonnonvesista.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FF Pältsy 9.jpg
Fantasy Fishing on Green Care Finland ry:n jäsenyritys   http://www.gcfinland.fi/

Fantasy Fishing on Green Care Finland ry:n jäsenyritys

http://www.gcfinland.fi/